Veřejné kurzy

Veřejné kurzy

Název kurzuRekvalifikační kurz Účetnictví - víkendový
Tématická oblastEkonomické školení
Časový rozvrh90 hodin (100 hodin v případě prodloužení kurzu o výuku v programu POHODA)
Cíl kurzuAbsolvováním našeho rekvalifikačního kurzu získáte komplexní znalosti pro samostatné vedení podvojného účetnictví a účetních případů. Kurz je ukončen zkouškou, po jejímž úspěšném složení ZÍSKÁTE OSVĚDČENÍ O REKVALIFIKACI S CELOSTÁTNÍ PLATNOSTÍ - KURZ JE AKREDITOVÁN MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Výuka probíhá každý lichý víkend (so + ne) od 7:30 do 14:00 hod.
Cílová skupinaBudoucí či začínající účetní, vedoucí pracovníci, zaměstnavatelé a osoby se zájmem o oblast účetnictví. Kurz je vhodný pro začátečníky.
Program kurzu

OBSAH KURZU:

1) Úvod do účetnictví – účetní jednotky, účetní období, vnitropodnikové směrnice, účetní doklady a účetní knihy

2) Rozvaha, rozvahové a výsledkové účty – rozvaha, rozpis rozvahy do účtu, charakteristika rozvahových a výsledkových účtů, zjišťování hospodářského výsledku z rozvahových a výsledkových účtů

3) Zásoby – charakteristika a členění zásob, způsoby účtování zásob, pořízení zásob v tuzemsku a zahraničí, reklamace, zásoby na cestě a nevyfakturované dodávky

4) Dlouhodobý majetek – členění a oceňování dlouhodobého majetku, pořízení, odpisování, technické zhodnocení a vyřazení dlouhodobého majetku

5) Krátkodobý finanční majetek – pokladna, ceniny, zálohy na pracovní cesty, stravenky, krátkodobé cenné papíry

6) Zúčtovací vztahy – přijaté a poskytnuté zálohy, pohledávky a závazky v cizích měnách, směnky, výpočet a účtování mezd, pohledávky a závazky ke společníkům, účtování daní a dotací, tvorba opravných položek k pohledávkám

7) Kapitálové účty a dlouhodobé závazky – právní formy podnikání, tvorba a úpravy základního kapitálu, rozdělování hospodářského výsledku, tvorba fondů a rezerv, účtování dlouhodobých závazků

8) Náklady a výnosy – charakteristika jednotlivých nákladových a výnosových účtů, časové rozlišování nákladů a výnosů, účtování leasingu

9) Účetní uzávěrka a závěrka – uzávěrkové operace, zjišťování hospodářského výsledku a jeho úprava na základ daně, výpočet a účtování daně z příjmů firmy, uzavírání účtů, sestavení účetních výkazů a daňových přiznání k dani z příjmů a k DPH

Rozsah a cena kurzu:

90 vyučovacích hodin - bez výpočetní techniky, cena kurzu 8200 Kč

100 vyučovacích hodin –  v případě pokračování výuky v programu Pohoda, cena kurzu 9700 Kč

Akreditované kurzy jsou osvobozeny od DPH, cena je tedy konečná.

V obou verzích kurzu získáte Osvědčení o absolvování kurzu, které je akreditováno MŠMT.

Kurz je víkendový – probíhá každý lichý víkend (tedy liché soboty a neděle)

Způsob ukončení:

Závěrečná zkouška v trvání 4,5 hod. PO úspěšném složení zkoušky obdržíte celostátně platné Osvědčení o rekvalifikaci akreditované MŠMT pod č.j. 22094//2014-1/587.

Před zahájením kurzu obdržíte obsáhlé studijní materiály, vč. sbírky příkladů a tiskopisů, učebnici a v případě pokračování kurzu s výpočetní technikou dostanete dokumenty pro zpracování účetnictví v programu Pohoda. Na kurzu pro Vás bude vždy připraveno drobné občerstvení (káva, voda, sušenky,..).

 

 

Přehled všech vypsaných termínů kurzu - Rekvalifikační kurz Účetnictví - víkendový

Nebyl nalezen žádný termín - v případě zájmu nás kontaktujte přes
kurzy@azpersonalistika.cz

Nejbližší kurzy

 • 28

  Led

 • 29

  Led

Nepřehlédněte

 • Změna místa konání - kurz Základy personalistiky a mzdového účetnictví 23.01.2019 - 25.01.2019 je pořádán v penzionu ... Více...

 • OBCHODNÍ PODMÍNKY

  23.9.2014

  1. Objednávka

  Přihlášky na kurzy pořádané naší firmou přijímáme písemně, a to buď e-mailem, elektronickou... Více...

 • skolici_mistnost

  Nabízíme k pronájmu naše učebny!

  8.5.2013

  Nabízíme pronájem učebny v administrativní budově, Praha 3 a v centru Liberce. Místnosti můžete využít jak pro jedn... Více...