Kalendář kurzů

Kalendář kurzů

Název kurzuPersonální agenda a mzdy + aktuální změny v zákoníku práce od 1.7.2024 (3denní kurz) ON-LINE
Tématická oblastPracovní právo a personalistika
Časový rozvrh21 hodin (3denní kurz 9:00-16:00)
Cíl kurzuSrdečně Vás zveme na 3denní on-line kurz „Personální agenda a mzdy“. Náš kurz Vás uvede do problematiky, kterou by měl znát každý, kdo řeší mzdovou a pracovně – právní problematiku. Na kurzu se dozvíte o významných změnách v Zákoníku práce, které jsou platné od 1.10.2023 a budou platné od 1.1.2024
Cílová skupinaMzdové účetní, personalisté, vedoucí pracovníci, vedoucí skupin, podnikatelé a všichni, které oblast pracovního práva a mzdového účetnictví zajímají…. Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé.
Program kurzu

Každý účastník obdrží Osvědčení absolvování kurzu.

OBSAH:

A) Pracovně-právní problematika:

1. Pracovní poměr

a. Vznik pracovního poměru

b. Účastníci pracovního poměru

c. Pracovní smlouva, jmenování

d. Pracovní poměr na dobu určitou, neurčitou

e. Zkušební doba

f. Skončení pracovního poměru – jednotlivé formy

g. Odstupné

h. Doručování písemností

2. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

a. Dohoda o pracovní činnosti

b. Dohoda o provedení práce od 1.7.2024

3. Pracovní doba

a. Délka pracovní doby

b. Druhy pracovních dob

c. Přestávky v práci

d. Práce přesčas

e. Noční práce

4. Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání fyzických osob

a. Postup před vznikem pracovního poměru

b. Postup při vzniku pracovního poměru

c. Postup při trvání pracovního poměru

d. Postup po skončení roku

e. Postup při ukončení pracovního poměru

5. Dovolená

a. Druhy dovolené

b. Výměra dovolené

c. Čerpání dovolené

d. Krácení dovolené

e. Náhrada mzdy za dovolenou

6. Překážky v práci

a. Na straně zaměstnance

b. Na straně zaměstnavatele

7. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

B) Mzda a odměňování

8. Mzda

a. Minimální mzda

b. Zaručená mzda

c. Naturální mzda

d. Příplatky ke mzdě

e. Odměna za pracovní pohotovost

9. Plat

a. Stanovení výše platu

b. Příplatky a odměny k platu

10. Průměrný výdělek

11. Výpočet mzdy (platu)

12. Náhrada mzdy při pracovní neschopnosti (karanténě)

13. Srážky ze mzdy (platu)

a. Druhy srážek

b. Okruh příjmů podléhající srážkám

c. Postup při provádění srážek

C) Zdravotní a sociální pojištění

14. Zdravotní pojištění

a. Účastníci veřejného zdravotního pojištění

b. Volba zdravotní pojišťovny

c. Plátci pojistného

d. Vyměřovací základ, doplatky do minimálního vyměřovacího základu

e. Sazby pojistného

f. Rozhodné období

g. Povinnosti zaměstnavatelů ke zdravotním pojišťovnám

15. Pojistné na sociální zabezpečení

a. Plátci pojistného

b. Vyměřovací základ, maximální vyměřovací základ

c. Sazby pojistného

d. Rozhodné období

e. Povinnosti zaměstnavatelů ke Správě sociálního zabezpečení

16. Nemocenské pojištění

a. Účastníci nemocenského pojištění

b. Vznik nároku na nemocenské dávky

c. Výpočet nemocenských dávek

d. Druhy nemocenských dávek

e. Povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění

17. Důchodové pojištění

a. Vznik nároku na starobní důchod

b. Evidenční listy důchodového pojištění

D) Daň z příjmů ze závislé činnosti, Roční zúčtování daně

18. Daň z příjmů fyzických osob

a. Plátce a poplatník daně

b. Předmět daně

19. Daň z příjmů ze závislé činnosti

a. Příjmy ze závislé činnosti

b. Příjmy, které nejsou předmětem daně

c. Příjmy osvobozené od daně

d. Zálohová a srážková daň

e. Výpočet měsíčních záloh na daň z příjmů

f. Slevy na dani, daňová zvýhodnění

20. Roční zúčtování daně prováděné zaměstnavatelem

a. Nárok zaměstnanců na zpracování ročního zúčtování daně zaměstnavatelem

b. Žádost o roční zúčtování daně

c. Zpracování ročního zúčtování daně

21. Nová sazba daně z příjmů

 

Na tento kurz budou posluchačům zaslány velmi podrobné pracovní materiály podle poslední

platné právní úpravy, včetně názorných příkladů.

Každý absolvent obdrží elektronickou cestou Osvědčení o absolvování kurzu.

 

POZNÁMKA:

Tento kurz můžete absolvovat on-line odkudkoliv.  Jedná se o ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ, můžete tedy komunikovat s lektory a pokládat jim dotazy či diskutovat. Kurz můžete přehrávat na počítači, tabletu či chytrém telefonu.  I na tomto kurzu budou klasické přestávky.

Kurz on-line má kromě ochrany zdraví ještě další výhody – můžete zůstat v pohodlí domova, ušetříte čas i peníze za cestu a studijní materiály Vám pošleme předem.

Přihlášení do kurzu není žádná věda!  Výuka probíhá prostřednictvím platformy MS Teams. Ke spuštění školení není potřeba předchozí instalace programu, stačí pouze přístup k internetu.  Ke kurzu se pak připojíte  pomocí odkazu, který Vám pošleme na Váš email. 

 Unikátní nabídka – pokud nemáte se školením on-line žádné zkušenosti nebo si nejste jisti, zda Vám vše po technické stránce funguje správně, nabízíme 1-2 dny před kurzem zkoušku připojení, kde Vám vysvětlíme, jak vše funguje a potřebné funkce vyzkoušíme. Zkouška Vám nezabere ani 5 minut, vše je velice jednoduché a získáte jistotu, že „ostré“ připojení do kurzu proběhne bez potíží.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

Přehled všech vypsaných termínů kurzu - Personální agenda a mzdy + aktuální změny v zákoníku práce od 1.7.2024 (3denní kurz) ON-LINE

Datum Místo Lektor Var. symbol Cena  
16.07.2024 - 18.07.2024
ON-LINE; čas: 9:00 - 16:00
ON-LINE Radek Macháček 6300 CZK
přihlásit
26.08.2024 - 28.08.2024
ON-LINE; čas: 9:00 - 16:00
ON-LINE Radek Macháček 6300 CZK
přihlásit
25.09.2024 - 27.09.2024
ON-LINE; čas: 9:00 - 16:00
ON-LINE Radek Macháček 6300 CZK
přihlásit