Kalendář kurzů

Kalendář kurzů

Název kurzuZáklady personalistiky a mzdového účetnictví (3-denní kurz)
Tématická oblastPracovní právo a personalistika
Časový rozvrh21 hodin
Cíl kurzuSrdečně Vás zveme na 3-denní kurz „Základy mzdového účetnictví a personalistiky“. Náš kurz Vás uvede do problematiky, kterou by měl znát každý, kdo řeší pracovně – právní problematiku.
Cílová skupinaMzdové účetní, personalisté, vedoucí pracovníci, vedoucí skupin, podnikatelé a všichni, které oblast pracovního práva a mzdového účetnictví zajímají…. Kurz je vhodný i pro začátečníky.
Program kurzu

Rozvrh kurzu:

Pracovněprávní problematika (body 1. – 7.) :

 

 1) Povinnosti mzdové účetní a personalisty – při provádění mzdové a personální agendy, plnění závazných termínů:

a)  vedení osobní agendy, vnitřní firemní předpisy

b)  ochrana osobních údajů zaměstnance

c)  povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru zaměstnance

 

 2) Pracovně-právní oblast:

a) vznik pracovního poměru

b) náležitosti pracovní smlouvy

c) pracovní smlouva na dobu určitou neurčitou

d) zkušební doba

e) změny pracovního poměru

f) skončení pracovního poměru (jednotlivé formy)

g) doručování písemností

h) odstupné, odchodné, odbytné

 

 3) Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr:

a) dohoda o pracovní činnosti

b) dohoda o provedení práce

 

 4) Pracovní doba:

a) evidence pracovní doby

b) rozvržení pracovní doby, přestávky v práci

c) výkon práce přes obecnou pracovní dobu

 

 5) Dovolená na zotavenou:

a) délka dovolené

b) určování dovolené – povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance

c) dovolená za kalendářní rok, určování poměrné části dovolené

d) krácení dovolené, přerušení dovolené

e) čerpání dovolené, proplácení nevyčerpané dovolené

f) mateřská dovolená a čerpání dovolené

 

 6) Překážky v práci:

a) na straně zaměstnavatele,

b) na straně zaměstnance,

c) mateřská a rodičovská dovolená.

 

7) Zaměstnávání cizinců:

a)    ze zemí evropské unie

b)    z jiných států

c)    povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce, sociální správě a zdravotní pojišťovně

 

Pracovněprávní a mzdová problematika (bod. 8):

 

 8) Pracovněprávní a mzdová problematika:

a)         mzda, minimální mzda, zaručená mzda

b)         plat a odměna za pohotovost

c)         zákonné příplatky ke mzdě, platu

d)         splatnost a výplata mzdy nebo platu

e)         srážky ze mzdy nebo platu, pořadí srážek

f)          průměrný výdělek

 

Mzdová problematika

Zdravotní pojištění, pojistné na SZ, dávky NP a DP (bod 9-12):

 

 9) Zdravotní pojištění:

a)         plátci pojistného – jednotlivé kategorie

b)         stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného

c)         způsob výpočtu a odvodu pojistného

d)         odlišnosti ve výpočtu a odvodu pojistného

e)         povinnosti zaměstnavatele při styku ze zdravotní pojišťovnou

f)          sankce za neplnění povinností vůči zdravotní pojišťovně

 

10) Pojistné na sociální zabezpečení:

            a)         poplatníci pojistného

b)         stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného

c)         výpočet a odvod pojistného

d)         povinnosti zaměstnavatele při styku se správami sociálního zabezpečení

e)         sankce za neplnění povinností vůči SSZ

 

11) Dávky nemocenského pojištění:

            a)         účast na nemocenském pojištění – vznik a zánik

            b)         nárok na dávky nemocenského pojištění a jejich jednotlivé druhy

            c)         předávání podkladové evidence na příslušné správy sociálního zabezpečení

pro další výplatu nemocenské od 21. dne trvání pracovní neschopnost

  1. krácení a vyloučení nároku na nemocenské

 

12) Důchodové pojištění:

            a)         povinnosti organizací při zaměstnávání důchodců

            b)         evidenční listy důchodového pojištění, jejich vyplňování, předkládání a odesílání

            c)         důchodová reforma

 

13) Informace o změnách v legislativě v rámci r. 2018 

Na tomto kurzu budou posluchačům předány velmi podrobné pracovní materiály podle poslední

platné právní úpravy, včetně názorných příkladů.

Přehled všech vypsaných termínů kurzu - Základy personalistiky a mzdového účetnictví (3-denní kurz)

Datum Místo Lektor Var. symbol Cena  
18.12.2018 - 20.12.2018
Praha 3, Olšanská 2643/1a
Praha 3 Radek Macháček 4100 CZK
+ DPH
přihlásit
16.01.2019 - 18.01.2019
Liberec
Liberec Radek Macháček 4100 CZK
+ DPH
přihlásit
23.01.2019 - 25.01.2019
Brno
Brno Radek Macháček 4100 CZK
+ DPH
přihlásit
29.01.2019 - 31.01.2019
Ústí nad Labem, Velká Hradební 19
Ústí nad Labem Radek Macháček 4100 CZK
+ DPH
přihlásit
18.02.2019 - 20.02.2019
Praha 3, Olšanská 2643/1a
Praha 3 Radek Macháček 4100 CZK
+ DPH
přihlásit
25.02.2019 - 27.02.2019
Hradec Králové, Hradecká 1151/9
Hradec Králové Radek Macháček 4100 CZK
+ DPH
přihlásit

Neplátcům DPH nabízíme slevu 10% z ceny kurzu.