Veřejné kurzy

Veřejné kurzy

Název kurzuMzdová a personální agenda krok za krokem (dvoudenní kurz)
Tématická oblastEkonomické školení
Časový rozvrh12 hodin
Cíl kurzuNa kurzu se účastníci seznámí s nezbytnou mzdovou a pracovně-právní agendou a také poslední legislativní úpravou v personální a mzdové oblasti nejen prostřednictvím samotného výkladu, ale i pomocí názorných příkladů formou otázek a odpovědí, závazných tiskopisů a doporučených vzorů.
Cílová skupina začínající a mírně pokročilí personalisté a mzdové účetní.
Program kurzu

OBSAH:

1. den (9:00 – 15:00)1. POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI UZAVÍRÁNÍ PRACOVNĚ-PRÁVNÍCH VZTAHŮ, ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ:

 • povinnosti zaměstnavatele před uzavřením pracovněprávního vztahu – pracovní poměr,
 • dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce – náležitosti pracovní smlouvy a její další příslušenství,
 • náležitosti DPČ a DPP,
 • pracovněprávní agenda zaměstnavatele – osobní spis zaměstnance,
 • evidence o zaměstnancích.,
 • nelegální práce.,
 • zaměstnávání cizinců a občanů evropské unie,
 • povinnosti zaměstnavatelů.

2. POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI NÁSTUPU ZAMĚSTNANCE:

 • založení mzdového listu a jeho náležitosti,
 • předání mzdového nebo platového výměru,
 • ohlašovací povinnost k jednotlivým institucím – přihlášení zaměstnance na zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení,
 • založení evidenčního listu důchodového pojištění,
 • další povinnosti zaměstnavatele.

3. POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI TRVÁNÍ PRACOVNĚ-PRÁVNÍHO VZTAHU V PRŮBĚHU MĚSÍCE A NA KONCI MĚSÍCE:

 • základní pojmy – mzda, plat, odměna,
 • povinnosti ke zdravotním pojišťovnám – odvod pojistného, termíny, závazné tiskopisy, oznamovací povinnosti,
 • zvláštnosti při odvodové povinnosti zdravotního pojištění – pojmy dopočet do minimálního vyměřovacího základu,
 • dopočet z minimálního vyměřovacího základu, atd.
 • povinnosti v sociálním zabezpečení – odvod pojistného, tiskopisy, termíny,
 • nemocenské pojištění.

4. POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI UKONČENÍ PRACOVNĚ-PRÁVNÍCH VZTAHŮ:

 • povinnosti vydat zaměstnancům zápočtový list,
 • evidenční list důchodového pojištění,
 • doklady z osobního spisu,
 • ohlašovací povinnost vůči správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně – odhlášení zaměstnance.

5. POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PO UKONČENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU:

 • uzavření mzdového listu,
 • zpracování ročního vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za zaměstnavatele a zaměstnancům,
 • roční uzavření a odesílání evidenčních listů důchodového pojištění.

6. ODPOVĚDNOST MZDOVÉ ÚČETNÍ ZA ŠKODU, ARCHIVACE DOKLADŮ, STATISTIKA VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ:

 • chyby z nedbalosti, bezdůvodné obohacování,
 • archivace mzdových a personálních údajů,
 • archivace dokladů ve vztahu k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, k daním,
 • obecná statistika,
 • evidenční počet zaměstnanců,
 • přepočtený počet u osob se zdravotním postižením.

7. DISKUSE

2. den (9:00 – 15:00)

1. PROBLEMATIKA PRACOVNÍ DOBY, DOVOLENÉ, PŘEKÁŽEK V PRÁCI:

 • pracovní doba a její možné formy,
 • přestávky v práci,
 • dovolená – druhy dovolené, poměrná část dovolené,
 • délka dovolené, krácení dovolené, čerpání dovolené a její převod z roku do roku,
 • přerušení čerpání dovolené na straně zaměstnance a zaměstnavatele,
 • dovolená a mateřská dovolená,
 • náhrada mzdy za dovolenou,
 • doporučené vzory, názorné příklady,
 • překážky v práci – na straně zaměstnance a zaměstnavatele,
 • důležité osobní překážky,
 • výkon veřejné funkce, výkon občanské povinnosti, jiné úkony v obecném zájmu,…

2. VÝPOČET MZDY, PLATU. ZÚČTOVÁNÍ MZDY/PLATU, PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK A JEHO FORMY, PŘÍPLATKY KE MZDĚ/PLATU, SRÁŽKY ZE MZDY/PLATU:

 • mzda a její formy,
 • zaručená mzda, minimální mzda,
 • nařízení vlády 567/2006 Sb. o zařazování zaměstnanců odměňovaných mzdou,
 • plat – zařazování zaměstnanců odměňovaných platem – Nařízení vlády 564/2006 Sb. o zařazování zaměstnanců odměňovaných platem,
 • katalog prací,
 • průměrný výdělek – stanovení průměrného výdělku,
 • příjmy, které se do průměrného výdělku zahrnují a které se vylučují,
 • pravděpodobný průměrný výdělek,
 • průměrný výdělek hodinový a měsíční,
 • průměrný výdělek u dohod o pracovní činnosti a provedení práce,
 • příplatek za práci přesčas, ve svátek, za sobotu a neděli, noční přípatek, příplatek za ztížené zdravotní prostředí,
 • náhrada mzdy místo příplatku za práci ve svátek a přesčas – rozdíly mezi mzdou a platem
 • odměna za pracovní pohotovost,
 • názorné příklady,
 • srážky ze mzdy, platu z odměny
 • povinnosti mzdové účetní při provádění srážek podle Zákoníku práce, Občanského soudního řádu a dalších právních předpisů,
 • exekuční tituly – rozhodnutí, usnesení soudu, exekuční příkaz, platební výměr, výkaz nedoplatků, rozhodnutí o pokutě,
 • srážky z jiných příjmů,
 • dohody o srážkách ze mzdy ve smyslu Zákoníku práce,
 • pořadí určení srážek ze mzdy, platu nebo odměny,
 • datová schránka a exekuční tituly,
 • změny plátce mzdy,
 • srážky při oddlužení – osobní bankrot,
 • srážky z dávek nemocenského pojištění
 • postup výpočtu,
 • názorné příklady a doporučené postupy.

3. ZÁVĚR SEMINÁŘE, DISKUSE.

 

Přehled všech vypsaných termínů kurzu - Mzdová a personální agenda krok za krokem (dvoudenní kurz)

Nebyl nalezen žádný termín - v případě zájmu nás kontaktujte přes
kurzy@azpersonalistika.cz

Nejbližší kurzy

 • 28

  Led

 • 29

  Led

Nepřehlédněte

 • Změna místa konání - kurz Základy personalistiky a mzdového účetnictví 23.01.2019 - 25.01.2019 je pořádán v penzionu ... Více...

 • OBCHODNÍ PODMÍNKY

  23.9.2014

  1. Objednávka

  Přihlášky na kurzy pořádané naší firmou přijímáme písemně, a to buď e-mailem, elektronickou... Více...

 • skolici_mistnost

  Nabízíme k pronájmu naše učebny!

  8.5.2013

  Nabízíme pronájem učebny v administrativní budově, Praha 3 a v centru Liberce. Místnosti můžete využít jak pro jedn... Více...