Kalendář kurzů

Kalendář kurzů

Název kurzuBezpečnost práce a požární ochrana (BOZP) v r. 2022
Tématická oblastZákony a jejich novelizace
Časový rozvrh5 hodin
Cíl kurzuNavštivte náš kurz, na kterém Vám lektorka objasní veškeré nařízené povinnosti zaměstnavatelů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany pro vedoucí a odpovědné pracovníky. Též Vás seznámí s důležitou změnou v zákoně v r. 2022, která je již schválena. Absolvent obdrží Osvědčení o absolvování kurzu.
Cílová skupinaOsoby odborně způsobilé v prevenci rizik, personalisté, vedoucí pracovníci, jednatelé a majitelé firem, fyzické osoby, osoby odpovědné za plnění povinností vyplývajících z příslušné legislativy, manažeři a všichni, kteří přicházejí do styku s evidencí pracovních úrazů.
Program kurzu

Každý účastník obdrží Osvědčení absolvování kurzu.

 

Obsah kurzu:

Legislativní požadavky v oblasti bezpečnosti práce

-        ucelený přehled

Pracovnělékařské služby po novelách legislativy

-        základní požadavky

-        zařazení SARS-CoV-2 na seznam rizikových faktorů pracovního prostředí

Odpovědnost zaměstnavatele při pracovních úrazech

-        postupy dle platné právní úpravy

-        zkušenosti z praxe

Provoz vyhrazených technických zařízení  

-        požadavky dle stávající legislativy

-        Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, účinnost od 1. července 2022

Ochrana zaměstnanců v prostředí s nebezpečím výbuchu

-        kdo je dotčen touto problematikou

-        základní principy

Požární ochrana v kostce

-        požadavky platné právní úpravy

-        kontroly PBZ

-        nejčastější nedostatky při kontrolách

 

Přehled všech vypsaných termínů kurzu - Bezpečnost práce a požární ochrana (BOZP) v r. 2022

Datum Místo Lektor Var. symbol Cena  
03.11.2021
Praha 3, Olšanská 2643/1a
Praha 3 Lenka Vodrážková 2100 CZK
+ DPH
přihlásit

Neplátcům DPH nabízíme slevu 10% z ceny kurzu.