Kalendář kurzů

Kalendář kurzů

Přihláška

Titul: Jméno a příjmení: Titul za jménem:
1)
2)
3)
Přidat osobu
Typ:* Plátce DPH:*
Fakturační adresa
Kontaktní údaje

Vyhrazujeme si právo na změnu termínu a místa konání.

Název kurzuPersonální agenda a mzdy (3denní kurz) PREZENČNÍ
Tématická oblastEkonomické školení
Časový rozvrh21 hodin
Variabilní symbol
LektorRadek Macháček
PobočkaOstrava
Místo konánímísto bude upřesněno
Datum konání02.10.2023 - 04.10.2023
Čas konání09:00 - 16:00
Cena5900 CZK
Cíl kurzuSrdečně Vás zveme na 3denní kurz „Personální agenda a mzdy“. Náš kurz Vás uvede do problematiky, kterou by měl znát každý, kdo řeší mzdovou a pracovně – právní problematiku.
Cílová skupinaMzdové účetní, personalisté, vedoucí pracovníci, vedoucí skupin, podnikatelé a všichni, které oblast pracovního práva a mzdového účetnictví zajímají…. Kurz je vhodný i pro začátečníky.
Program kurzu

OBSAH:

A) Pracovně-právní problematika:

1. Pracovní poměr

a. Vznik pracovního poměru

b. Účastníci pracovního poměru

c. Pracovní smlouva, jmenování

d. Pracovní poměr na dobu určitou, neurčitou

e. Zkušební doba

f. Skončení pracovního poměru – jednotlivé formy

g. Odstupné

h. Doručování písemností

2. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

a. Dohoda o pracovní činnosti

b. Dohoda o provedení práce

3. Pracovní doba

a. Délka pracovní doby

b. Druhy pracovních dob

c. Přestávky v práci

d. Práce přesčas

e. Noční práce

4. Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání fyzických osob

a. Postup před vznikem pracovního poměru

b. Postup při vzniku pracovního poměru

c. Postup při trvání pracovního poměru

d. Postup po skončení roku

e. Postup při ukončení pracovního poměru

5. Dovolená

a. Druhy dovolené

b. Výměra dovolené

c. Čerpání dovolené

d. Krácení dovolené

e. Náhrada mzdy za dovolenou

6. Překážky v práci

a. Na straně zaměstnance

b. Na straně zaměstnavatele

7. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

B) Mzda a odměňování

8. Mzda

a. Minimální mzda

b. Zaručená mzda

c. Naturální mzda

d. Příplatky ke mzdě

e. Odměna za pracovní pohotovost

9. Plat

a. Stanovení výše platu

b. Příplatky a odměny k platu

10. Průměrný výdělek

11. Výpočet mzdy (platu)

12. Náhrada mzdy při pracovní neschopnosti (karanténě)

13. Srážky ze mzdy (platu)

a. Druhy srážek

b. Okruh příjmů podléhající srážkám

c. Postup při provádění srážek

C) Zdravotní a sociální pojištění

14. Zdravotní pojištění

a. Účastníci veřejného zdravotního pojištění

b. Volba zdravotní pojišťovny

c. Plátci pojistného

d. Vyměřovací základ, doplatky do minimálního vyměřovacího základu

e. Sazby pojistného

f. Rozhodné období

g. Povinnosti zaměstnavatelů ke zdravotním pojišťovnám

15. Pojistné na sociální zabezpečení

a. Plátci pojistného

b. Vyměřovací základ, maximální vyměřovací základ

c. Sazby pojistného

d. Rozhodné období

e. Povinnosti zaměstnavatelů ke Správě sociálního zabezpečení

16. Nemocenské pojištění

a. Účastníci nemocenského pojištění

b. Vznik nároku na nemocenské dávky

c. Výpočet nemocenských dávek

d. Druhy nemocenských dávek

e. Povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění

17. Důchodové pojištění

a. Vznik nároku na starobní důchod

b. Evidenční listy důchodového pojištění

D) Daň z příjmů ze závislé činnosti

18. Daň z příjmů fyzických osob

a. Plátce a poplatník daně

b. Předmět daně

19. Daň z příjmů ze závislé činnosti

a. Příjmy ze závislé činnosti

b. Příjmy, které nejsou předmětem daně

c. Příjmy osvobozené od daně

d. Zálohová a srážková daň

e. Výpočet měsíčních záloh na daň z příjmů

f. Slevy na dani, daňová zvýhodnění

 

Každý absolvent obdrží elektronickou cestou Osvědčení o absolvování kurzu.