Veřejné kurzy

Veřejné kurzy

Název kurzuNový Zákon o veřejných zakázkách z pohledu dodavatele
Tématická oblastZákony a jejich novelizace
Časový rozvrh6 hodin
Cíl kurzu- Víte, že v podlimitním režimu již po vás zadavatel nemusí chtít žádnou, ani základní, kvalifikaci či způsobilost - Víte, že podepsaná smlouva o dílo již nemusí být nutně součástí Vaší nabídky? - Víte, že nulové položky v rozpočtu již nejsou důvodem k vyřazení a nabídkový rozpočet lze dokonce opravovat? Cílem kurzu je pomoci účastníkům z řad dodavatelů zorientovat se v základních ustanoveních nového zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Absolventi kurzu budou schopni orientovat se v základní struktuře zákona tak, aby mohli dohledat a porozumět zejména těm ustanovením, která jsou podstatná pro správnou přípravu nabídky tak, aby tato nabídka bez problémů vyhověla všem požadavkům zadavatele. Kurz dále seznámí účastníky s nejdůležitějšími obecnými principy nového zákona a umožní jim posoudit a vyhodnotit správnost postupu zadavatele. Účastníci kurzu dále získají všechny potřebné informace, potřebné k tomu, aby v případě nesprávného postupu zadavatele znali všechny možnosti účinné obrany svých oprávněných zájmů.
Cílová skupinaKurz je určen dodavatelům (dříve uchazečům), kteří chtějí nabízet své služby, dodávky nebo stavební práce v souladu s novou legislativou. Vzhledem ke komplexním změnám v oblasti zadávání veřejných zakázek se kurzu mohou účastnit jak zkušenější dodavatelé, kteří již s veřejnými zadavateli spolupracovali na bázi starší právní úpravy, tak zájemci, kteří se chtějí ucházet o veřejné zakázky nově.
Program kurzu

Nový Zákon o veřejných zakázkách z pohledu dodavatele aneb Jak komunikovat se zadavatelem a podat bezchybnou nabídku

OBSAH KURZU:
- nový zákon o zadávání veřejných zakázek a nejdůležitější změny oproti předchozí právní úpravě,
- druhy zadávacích řízení a podmínkách jejich užití,
- způsoby zahájení zadávacího řízení, limity a určování předpokládaných hodnot zakázek,
- nové možnosti hodnocení nabídek,
- oznamování výsledků výběrového řízení,
- lhůty a termíny a obecné zásady, kterými se musí zadavatelé řídit,
- institut předběžné tržní konzultace,
- oprávněné požadavky na kvalifikaci uchazečů a způsoby jejich prokazování,
- podmínky pro požadavek na složení finanční jistoty,
- možnosti, kdy zadavatel může či musí nabídku dodavatele vyřadit,
- nové způsoby, jak může zadavatel určit mimořádně nízkou nabídkovou cenu,
- jak lze omezit či podmínit výběr poddodavatelů (subdodavatelů),
- jak jsou nově stanoveny podmínky pro vícepráce a méně práce,
- kdy může zadavatel výběrové řízení zrušit,
- neoprávněné, diskriminační či nerovné jednání zadavatele vůči dodavateli,
- nedodržování zákonných ustanovení zadavatelem,
- kdy a jak podávat námitky a jejich jednotlivé druhy,
- nové podmínky pro podávání návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele,
- diskuze, dotazy a vysvětlení případných nejasností.

Přehled všech vypsaných termínů kurzu - Nový Zákon o veřejných zakázkách z pohledu dodavatele

Nebyl nalezen žádný termín - v případě zájmu nás kontaktujte přes
kurzy@azpersonalistika.cz

Nejbližší kurzy

 • 28

  Led

 • 29

  Led

Nepřehlédněte

 • Změna místa konání - kurz Základy personalistiky a mzdového účetnictví 23.01.2019 - 25.01.2019 je pořádán v penzionu ... Více...

 • OBCHODNÍ PODMÍNKY

  23.9.2014

  1. Objednávka

  Přihlášky na kurzy pořádané naší firmou přijímáme písemně, a to buď e-mailem, elektronickou... Více...

 • skolici_mistnost

  Nabízíme k pronájmu naše učebny!

  8.5.2013

  Nabízíme pronájem učebny v administrativní budově, Praha 3 a v centru Liberce. Místnosti můžete využít jak pro jedn... Více...