Veřejné kurzy

Veřejné kurzy

Název kurzuNakládání s odpady a ekologie - přehled povinností podniků v životním prostředí aktuálně
Tématická oblastZákony a jejich novelizace
Časový rozvrh5 hodin
Cíl kurzuSeminář poskytne základní informace o právních povinnostech odvozených z environmentálního práva České republiky i Evropského společenství, vyžadovaných v podnikové praxi. Pozornost bude věnována novinkám v právních povinnostech i v ohlašování, především informace o aktuálních novelách právních předpisů (odpady, voda, ovzduší, chem. látky).
Cílová skupinaPracovníci podniků působící jako podnikoví ekologové, nebo zajišťující systém EMS [ISO 14001] či EMAS [nařízení ES 1221/2009] v podniku. Kurz lze využít i pro doplňující odbornou přípravu interních auditorů.
Program kurzu

Obsah:

 1. Základní přístup právní úpravy péče o životní prostředí v ČR a EU, horizontální požadavky – hodnocení vlivů na životní prostředí, integrovaná prevence a registry znečištění, právo na informace; ohlašování – ISPOP, IRZ, EPER; Ekologická újma a její hodnocení;
 2. problematika nakládání s odpady a obaly, programy odpadového hospodářství podniku, novely zákona o odpadech;
 3. ochrana ovzduší – zdroje znečištění, klasifikace, evidence, měření, administrativní a jiné povinnosti;
 4. problematika nakládání s vodami; vodní zákon, zákon o veřejných vodovodech a kanalizacích; havárie a skladování závadných látek;
 5. nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a prostředky, základní povinnosti a vazba na jiné právní požadavky (dohoda ADR, zákon o veřejném zdraví); REACH, GHS/CLP – klasifikace a označování látek;
 6. střety s ochranou přírody a biodiverzity, Natura 2000;
 7. právní úprava a požadavky v hospodaření s energiemi;
 8. různé – správní řád a správní řízení, soudní řád správní;
 9. diskuse.

Přehled všech vypsaných termínů kurzu - Nakládání s odpady a ekologie - přehled povinností podniků v životním prostředí aktuálně

Nebyl nalezen žádný termín - v případě zájmu nás kontaktujte přes
kurzy@azpersonalistika.cz

Nejbližší kurzy

 • 28

  Led

 • 29

  Led

Nepřehlédněte

 • Změna místa konání - kurz Základy personalistiky a mzdového účetnictví 23.01.2019 - 25.01.2019 je pořádán v penzionu ... Více...

 • OBCHODNÍ PODMÍNKY

  23.9.2014

  1. Objednávka

  Přihlášky na kurzy pořádané naší firmou přijímáme písemně, a to buď e-mailem, elektronickou... Více...

 • skolici_mistnost

  Nabízíme k pronájmu naše učebny!

  8.5.2013

  Nabízíme pronájem učebny v administrativní budově, Praha 3 a v centru Liberce. Místnosti můžete využít jak pro jedn... Více...