Veřejné kurzy

Veřejné kurzy

Název kurzuŠvarc systém, (ne)legální výkon práce– rizika pro „zaměstnance“ a „zaměstnavatele“ aktuálně
Tématická oblastZákony a jejich novelizace
Časový rozvrh5 hodin
Cíl kurzuÚčastníci semináře se seznámí s významnými změnami v prováděcích předpisech týkajících se omezení výkonu nelegální práce tj. event. zaměstnávání fyzických osob – osob samostatně výdělečně činných pro „zaměstnavatele“ formou tzv. zastřeného pracovněprávního vztahu. V neposlední řadě se posluchači seznámí s novým zákonem o pobytu cizinců na území ČR, který zásadním způsobem mění možnost zaměstnávání cizinců.
Cílová skupinaVedoucí statutáři společností, pracovníci PaM, personalisté, mzdové účetní, ale i podnikatelé ( vč. OSVČ).
Program kurzu

OBSAH KURZU:

1.           ZÁKONÍK PRÁCE, ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI:

 • znaky a definice závislé práce podle Zákoníku práce , daňových předpisů a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
 • vymezení nelegální práce podle Zákona o zaměstnanosti – hranice mezi legální a nelegální prací
 • zákon o inspekci práce – možné sankce – pokuty za prokázanou nelegální práci  pro „zaměstnavatele“ a fyzickou osobu, „zaměstnance“, která se nechává najímat k výkonu práce.

2.           ŘEŠENÍ – NÁPRAVA (NE)LEGÁLNÍ PRÁCE PODLE ZÁKONÍKU PRÁCE:

 • pracovní poměry na dobu určitou, maximální doba řetězení smluv na dobu určitou, možné dopady za překročení této maximální přípustné doby
 • problematika zástupů za mateřskou a rodičovskou dovolenou
 • dlouhodobé pracovní neschopnosti
 • sezonní charakter prací – dopady na další možné zaměstnávání po vyčerpání maximální doby řetězení smluv na dobu určitou
 • § 39 odst. ZP – výjimky , možnost řetězení pracovních poměrů na dobu určitou více než je dáno v § 39 odst 2). ZP.
 • praktické provádění, doporučené vzory smluv, vnitřní firemní předpis.

 3.           DALŠÍ FORMY PRACOVNĚ – PRÁVNÍHO VZTAHU:

 • zásadní rozdíly mezi dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr a pracovním poměrem – pracovní  smlouvou
 • doporučené vzory – obsah dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce
 • vazby na odvodovou povinnost ve vztahu k pojistnému na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a daň ze závislé činnosti
 • pojem malý rozsah a posuzování vzniku účasti na nemocenském pojištění podle Zákona o nemocenském pojištění – zásadní změny
 • zásady přihlašování zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce v případě vzniku účasti na nemocenském, důchodovém a zdravotním pojištění – názorné příklady
 • povinnosti zaměstnavatelů při zajišťování vstupních zdravotních prohlídek o způsobilosti k výkonu práce zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce – Zákon o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb.
 • Vnitřní firemní předpis k zajištění pracovnělékařských prohlídek – vstupní, periodické, mimořádné, výstupní. Vyhláška 79/2013 Sb. o provádění těchto prohlídek.

4.           VÝKON PRÁCE CIZINCŮ Z JINÝCH ZEMÍ NEŽ EU – CIZINCI Z „třetích zemí“:

 • práce na černo, povolování pobytu – krátkodobá a dlouhodobá víza
 • Zákon o pobytu cizinců na území ČR
 • zásadní změny povolení k zaměstnání cizince – zákon o zaměstnanosti od 24.6.2014
 • žádosti o zaměstnanecké karty, problematika zaměstnávání cizinců – podmínky, které musí cizinec a budoucí zaměstnavatel splnit vůči místně příslušnému úřadu práce
 • povinné tiskopisy – názorné ukázky jednotlivých tiskopisů a jejich vyplňování
 • povinná evidence o zaměstnávání cizinců podle Zákona o zaměstnanosti
 • povinnosti zaměstnavatele vůči místně příslušnému úřadu práce – hlášení změn
 • přihlašování, odhlašování a hlášení změn na místně příslušnou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
 • pojmy Zaměstnanecká od „24.6.2014“, (bývalá Zelená) karta.  Modrá karta – zůstává i nadále jako další  způsob zaměstnávat cizince
 • Závěr, diskuse

Lektor kurzu:

Zdeněk Křížek, zkušený lektor mzdového účetnictví, s odbornou praxí na vedoucích pozicích v České správě sociálního zabezpečení nyní (kromě lektorské činnosti) také působí jako statutární orgán firmy zabývající se vedením kompletní mzdové a personální agendy pro různě velké firmy soukromé sféry, státních či příspěvkových organizací. Své bohaté zkušenosti předává na veřejných seminářích či kurzech akreditovaných ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, je autor mnoha odborných článků z oblasti MÚ.

Cena kurzu:

1.900 Kč + DPH; neplátcům nabízíme slevu 10% z ceny kurzu.

Cena zahrnuje studijní materiály a občerstvení.

Přehled všech vypsaných termínů kurzu - Švarc systém, (ne)legální výkon práce– rizika pro „zaměstnance“ a „zaměstnavatele“ aktuálně

Nebyl nalezen žádný termín - v případě zájmu nás kontaktujte přes
kurzy@azpersonalistika.cz

Nejbližší kurzy

 • 28

  Led

 • 29

  Led

Nepřehlédněte

 • Změna místa konání - kurz Základy personalistiky a mzdového účetnictví 23.01.2019 - 25.01.2019 je pořádán v penzionu ... Více...

 • OBCHODNÍ PODMÍNKY

  23.9.2014

  1. Objednávka

  Přihlášky na kurzy pořádané naší firmou přijímáme písemně, a to buď e-mailem, elektronickou... Více...

 • skolici_mistnost

  Nabízíme k pronájmu naše učebny!

  8.5.2013

  Nabízíme pronájem učebny v administrativní budově, Praha 3 a v centru Liberce. Místnosti můžete využít jak pro jedn... Více...