Veřejné kurzy

Veřejné kurzy

Název kurzuMzdové účetnictví a pracovní právo v kostce (vč. změn v pracovně-lékařských službách a Zákoníku práce, penzijní reforma - II. pilíř)
Tématická oblastEkonomické školení
Časový rozvrh5 hodin
Cíl kurzuCílem kurz je vysvětlit a zrekapitulovat základy mzdového účetnictví vč. pracovně-právní problematiky vč. včech aktualizací během roku.
Cílová skupinaPersonalisté, mzdové účetní, a vedoucí zaměstnanci.
Program kurzu
 1. 1.                 PRACOVNĚ-PRÁVNÍ OBLASTI V SOUVISLOSTI S MZDOVÝM ÚČETNICTVÍM.
 2. 2.                MZDOVÉ VÝPOČTY, OBSLUHA MZDY, PLATU, SRÁŽKY ZE MZDY – NOVÉ VÝPOČTY:
 • Změny v Nařízení vlády 567/2006 Sb. o odměňování zaměstnanců v nestátní sféře.
 • Odměňování zaměstnanců ve státní sféře, Nařízení vlády 564/2006.
 • Mzdové výpočty – práce přesčas (zohlednění práce přesčas do smluvní mzdy, co je smluvní mzda, pravidla pro určování smluvní mzdy), práce ve svátek, práce o víkendech, v noci a práce ve ztíženém pracovním prostředí.
 • Pohotovost zaměstnance.
 • Nové výpočty při provádění srážek ze mzdy, srážky z jiných příjmů – povinnosti zaměstnavatelů vůči správám sociálního zabezpečení, povinnosti správ sociálního zabezpečení vůči zaměstnavatelům – doporučené postupy, vzory.
 • Osobní bankrot zaměstnance a povinnosti plátce mzdy vůči insolvenčnímu soudu.
 • Exekutor versus zaměstnavatel – plátce mzdy, podávání informací. Průměrný výdělek ? zvláštní způsoby určování průměrného výdělku – doporučené postupy.

 3.        POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ,  ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ:

 • Okruh poplatníků pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
 • Institut tzv. malého zaměstnavatele.
 • Přehled o výši pojistného.
 • Maximální vyměřovací základ u sociálního a zdravotního pojištění.
 • Zásadní změny v pojištění OSVČ.
 • Specifické postupy odvodu pojistného na zdravotní pojištění u dohod o provedení práce.
 • Rozšíření okruhu osob účastných nemocenského pojištění.
 • Vznik trvání a zánik účasti na nemocenském pojištění osob vykonávající práce na základě dohody o provedení práce.
 • Ochranná lhůta, podpůrčí doba.
 • Podklady na výpočet dávek nemocenského pojištění zasílané zaměstnavatelem na správu sociálního zabezpečení – tiskopis „Příloha k žádosti o..“. Vyloučená doba.
 • Posuzování podmínek nároku na jednotlivé dávky – nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství. Režim práce neschopného, povolování vycházek.
 • Právo zaměstnavatele a správy sociálního zabezpečení kontrolovat dočasně práce neschopného zaměstnance – doporučené postupy, vnitropodniková směrnice zaměstnavatele o kontrolách svých zaměstnanců.
 • Nové redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za prvních 21 dnů a následné výplaty nemocenského a ostatních dávek – ošetřovného, peněžité pomoci v mateřství.

 4.               ZMĚNY V OBLASTI DANÍ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI:

 • Zrušení slevy na poplatníka u pracujících důchodců.
 • Ostatní slevy a daňové zvýhodnění na děti poplatníka.
 • Způsoby uplatňování slev a daňových zvýhodnění – dokladování.
 • Okruh dětí na které lze uplatnit daňové zvýhodnění.
 • Změny v penzijním připojištění se státním příspěvkem – vztah k ročnímu daňovému základu – nezdanitelná částka ze základu daně. Princip daňového domicilu u cizinců.

5.            PENZIJNÍ REFORMA, II. PILÍŘ

 • Zákon č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření a jeho vliv na výpočet starobního – státního důchodu?. Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců – účastníků důchodového spoření podle Zákona č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření – II. pilíř. Závazné tiskopisy a termíny, způsob jejich vyplňování, evidence o výpočtu a odvodu pojistného ve mzdovém listě.

 • Závěr, diskuse.

Závěr, diskuse.

Lektor kurzu:

Zdeněk Křížek, zkušený lektor mzdového účetnictví, s odbornou praxí na vedoucích pozicích v České správě sociálního zabezpečení nyní (kromě lektorské činnosti) také působí jako statutární orgán firmy zabývající se vedením kompletní mzdové a personální agendy pro různě velké firmy soukromé sféry, státních či příspěvkových organizací. Své bohaté zkušenosti předává na veřejných seminářích či kurzech akreditovaných ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, je autor mnoha odborných článků z oblasti MÚ.

Cena kurzu:

1.800 Kč + DPH; neplátcům DPH nabízíme slevu 10% z ceny kurzu.

Cena zahrnuje studijní materiály a občerstvení.

Přehled všech vypsaných termínů kurzu - Mzdové účetnictví a pracovní právo v kostce (vč. změn v pracovně-lékařských službách a Zákoníku práce, penzijní reforma - II. pilíř)

Nebyl nalezen žádný termín - v případě zájmu nás kontaktujte přes
kurzy@azpersonalistika.cz

Nejbližší kurzy

 • 28

  Led

 • 29

  Led

Nepřehlédněte

 • Změna místa konání - kurz Základy personalistiky a mzdového účetnictví 23.01.2019 - 25.01.2019 je pořádán v penzionu ... Více...

 • OBCHODNÍ PODMÍNKY

  23.9.2014

  1. Objednávka

  Přihlášky na kurzy pořádané naší firmou přijímáme písemně, a to buď e-mailem, elektronickou... Více...

 • skolici_mistnost

  Nabízíme k pronájmu naše učebny!

  8.5.2013

  Nabízíme pronájem učebny v administrativní budově, Praha 3 a v centru Liberce. Místnosti můžete využít jak pro jedn... Více...