Veřejné kurzy

Veřejné kurzy

Název kurzuMzdové účetnictví a personalistika - rekvalifikační kurz
Tématická oblastEkonomické školení
Časový rozvrh80 hodin
Cíl kurzuIntenzivní rekvalifikační kurz "Mzdové účetnictví rekvalifikační (certifikovaný) kurz" formou večerní výuky ve 20-ti výukových dnech v rozsahu 80 hodin. Přednáší se 2x do týdne (každé pondělí a středu) od 16:15 do 19:30 hod Co od kurzu můžete očekávat? - osvojíte si zásady mzdového účetnictví vč. jeho aktuální právní úpravy, vyznáte se v pojmech a principech MÚ - je pro Vás připraveno velké množství konkrétních případů pro lepší pochopení probírané látky - po absolvování kurzu budete připraveni vykonávat práci mzdové účetní (mzdového účetního), a to jak v zaměstnaneckém poměru, tak jako OSVČ - absolvujete ucelený kurz, který Vám ušetří peníze (pokud byste bloky navštívili v jednotlivých kurzech, zaplatili byste téměř dvojnásobek) - seznámíte se s aktuálními legislativními změnami - nabudete velké jistoty při uplatňování mzdového účetnictví v praxi - ZÍSKÁTEOSVĚDČENÍ O REKVALIFIKACI S CELOSTÁTNÍ PLATNOSTÍ - KURZ JE AKREDITOVÁN MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Cílová skupinaÚčetní, personalisté, zaměstnavatelé a osoby se zájmem o oblast mzdového účetnictví.
Program kurzu

I. Pracovněprávní problematika (body 1. – 8.):

1) Povinnosti mzdové účetní a personalisty – při provádění mzdové a personální agendy, plnění závazných termínů

 • a) vedení osobní agendy
 • b) ochrana osobních údajů zaměstnance
 • c) povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru zaměstnance

2) Pracovněprávní oblast

 • a) vznik pracovního poměru
 • b) náležitosti pracovní smlouvy
 • c) pracovní smlouva na dobu určitou neurčitou
 • d) zkušební doba
 • e) změny pracovního poměru
 • f) skončení pracovního poměru (jednotlivé formy
 • g) doručování písemností
 • h) odstupné, odchodné, odbytné

3) Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

 • a) dohoda o pracovní činnosti
 • b) dohoda o provedení práce

4) Pracovní doba

 • a) evidence pracovní doby
 • b) rozvržení pracovní doby, přestávky v práci
 • c) výkon práce přes obecnou pracovní dobu

5) Dovolená na zotavenou

 • a) délka dovolené
 • b) určování dovolené – povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance
 • c) dovolená za kalendářní rok, určování poměrné části dovolené
 • d) krácení dovolené, přerušení dovolené
 • e) čerpání dovolené, proplácení nevyčerpané dovolené
 • f) mateřská dovolená a čerpání dovolené

6) Překážky v práci

 • a) na straně zaměstnavatele
 • b) na straně zaměstnance
 • c) mateřská a rodičovská dovolená

7) Zaměstnávání cizinců

 • a) ze zemí evropské unie
 • b) z jiných států
 • c) povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce, sociální správě a zdravotní pojišťovně

8) Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

 • a) zaměstnávání invalidních a částečně invalidních osob
 • b) povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • c) slevy na daních a další příspěvky od úřadu práce pro zaměstnavatele při zaměstnávání osob se zdravotním postižením

II. Mzdová problematika (bod. 9):

9) Mzdová problematika

 • a) mzda, minimální mzda, zaručená mzda
 • b) plat a odměna za pohotovost
 • c) zákonné příplatky ke mzdě, platu
 • d) splatnost a výplata mzdy nebo platu
 • e) srážky ze mzdy nebo platu, pořadí srážek
 • f) průměrný výdělek

III. Zdravotní pojištění, pojistné na SZ, dávky NP a DP (bod 10-13):

10) Zdravotní pojištění

 • a) plátci pojistného – jednotlivé kategorie
 • b) stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného
 • c) způsob výpočtu a odvodu pojistného
 • d) odlišnosti ve výpočtu a odvodu pojistného
 • e) povinnosti zaměstnavatele při styku ze zdravotní pojišťovnou
 • f) sankce za neplnění povinností vůči zdravotní pojišťovně

11) Pojistné na sociální zabezpečení

 • a) poplatníci pojistného
 • b) stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného
 • c) výpočet a odvod pojistného
 • d) povinnosti zaměstnavatele při styku se správami sociálního zabezpečení
 • e) sankce za neplnění povinností vůči SSZ

12) Dávky nemocenského pojištění

 • a) účast na nemocenském pojištění – vznik a zánik
 • b) nárok na dávky nemocenského pojištění a jejich jednotlivé druhy
 • c) předávání podkladové evidence na příslušné správy sociálního zabezpečení pro další výplatu nemocenské od 15. dne trvání pracovní neschopnosti
 • d) krácení a vyloučení nároku na nemocenské

13) Důchodové pojištění

 • a) povinnosti organizací při zaměstnávání důchodců
 • b) evidenční listy důchodového pojištění, jejich vyplňování, předkládání a odesílání
 • c) nový Zákon o důchodovém pojištění!

IV. Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , příklad, test (bod 14 – 16 ):

14) Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti:

 • a) slevy na dani u poplatníka
 • b) daňové zvýhodnění na děti poplatníka a daňové bonusy
 • c) výpočet záloh na dani u poplatníka
 • d) odvody daní – termíny
 • e) roční zúčtování záloh na dani poplatníkovi, nezdanitelné části základu daně
 • všeobecný vyměřovací základ a koeficient k navýšení všeobecného vyměřovacího základu a dopady pro rok 2014 na stanovení vyměřovacího základu u OSVČ, maximální vyměřovací základ

15) Komplexní roční příklad na výpočet mezd, včetně ročního zúčtování daní z příjmu ze závislé činnosti

16) Závěrečný zkušební test

Přehled všech vypsaných termínů kurzu - Mzdové účetnictví a personalistika - rekvalifikační kurz

Nebyl nalezen žádný termín - v případě zájmu nás kontaktujte přes
kurzy@azpersonalistika.cz

Nejbližší kurzy

 • 28

  Led

 • 29

  Led

Nepřehlédněte

 • Změna místa konání - kurz Základy personalistiky a mzdového účetnictví 23.01.2019 - 25.01.2019 je pořádán v penzionu ... Více...

 • OBCHODNÍ PODMÍNKY

  23.9.2014

  1. Objednávka

  Přihlášky na kurzy pořádané naší firmou přijímáme písemně, a to buď e-mailem, elektronickou... Více...

 • skolici_mistnost

  Nabízíme k pronájmu naše učebny!

  8.5.2013

  Nabízíme pronájem učebny v administrativní budově, Praha 3 a v centru Liberce. Místnosti můžete využít jak pro jedn... Více...