Veřejné kurzy

Veřejné kurzy

Název kurzuRekvalifikační kurz Účetnictví s Pohodou- víkendový
Tématická oblastEkonomické školení
Časový rozvrh84 hodin
Cíl kurzuV kurzu si osvojíte kompletně celou oblast účetnictví od naprostých základů až po účetní uzávěrku a sestavení účetních výkazů. Uděláme maximum pro to, abyste se vše důležité naučili a na velkém množství příkladů prakticky pochopili. Navíc se naučíte zpracovávat účetnictví v rozšířeném účetním systému Pohoda, kde Vás na reálných účetních dokladem naučíme účtovat běžné i ojedinělé účetní operace a osvojíte si efektivní ovládání celého systému.
Cílová skupinaUrčeno i pro začátečníky.
Program kurzu

Obsah kurzu:

1) Úvod do účetnictví – účetní jednotky, účetní období, vnitropodnikové směrnice, účetní doklady a knihy

2) Rozvahové a výsledkové účty – rozvaha, rozpis rozvahy do účtů, charakteristika rozvahových a výsledkových účtů, zjišťování hospodářského výsledku z rozvahových a výsledkových účtů

3) Zásoby – charakteristika a členění, způsoby účtování, pořízení zásob v tuzemsku i zahraničí, reklamace, zásoby na cestě a nevyfakturované dodávky

4) Dlouhodobý majetek – členění a oceňování, pořízení, odpisování, technické zhodnocení a vyřazení dlouhodobého majetku

5) Krátkodobý finanční majetek – pokladna, ceniny, zálohy na pracovní cesty, stravenky, krátkodobé cenné papíry

6) Zúčtovací vztahy – přijaté a poskytnuté zálohy, pohledávky a závazky v cizí měně, směnky, výpočet a účtování mezd, pohledávky a závazky ke společníkům, daně a dotace, odpis a tvorba opravných položek k pohledávkám

7) Kapitálové účty a dlouhodobé závazky – právní formy podnikání v ČR, tvorba a zvyšování základního kapitálu, rozdělování hospodářského výsledku, tvorba fondů a rezerv, účtování dlouhodobých závazků

8) Náklady a výnosy – charakteristika a daňová uznatelnost jednotlivých nákladů a výnosů, časové rozlišení nákladů a výnosů, leasing

9) Účetní uzávěrka a závěrka – uzávěrkové operace, zjištění hospodářského výsledku a jeho úprava na základ daně, výpočet a účtování daně z příjmů firmy, uzavírání účetních knih, sestavení účetních výkazů a daňových přiznání k dani z příjmů a DPH

10) Rozšíření o zpracování účetnictví v programu Pohoda – založení a nastavení nové účetní jednotky, účtování přijatých i vydaných faktur, pokladních dokladů, bankovních výpisů, interních dokladů, výpočet a účtování mezd, evidence zásob a dlouhodobého majetku, provedení účetní uzávěrky, sestavení přiznání a kontrolního hlášení k DPH, příprava podkladů pro přiznání k dani z příjmů firmy

 V kurzu jsme pro Vás připravili:

- Učebnici

- Teoretický studijní materiál zpracovaný naší firmou

- Sbírku příkladů zpracovanou naší firmou

- Daňová přiznání k dani z příjmů a DPH

- Sešit propiska, tužka

- Přístup do e-learningu, kde najdete příklady a otázky k dalšímu procvičování studované problematiky, a to včetně řešení

Způsob ukončení:

Bude na Vás čekat závěrečný písemný test v délce 4,5 hodiny. Po jeho úspěšném složení získáte celostátně platné Osvědčení o rekvalifikaci.

Rozsah kurzu:

14 vyučovacích dní, 84 hodin

Termín a cena:

22.9. – 16.12. 2018 – sobota, neděle (sudé víkendy) od 7:30 do 13:30 hodin – cena 8 000 Kč

Kurz lze absolvovat i bez části s výpočetní technikou a programem Pohoda (kurz bude pak o jeden víkend kratší) – informujte se.

Přehled všech vypsaných termínů kurzu - Rekvalifikační kurz Účetnictví s Pohodou- víkendový

Nebyl nalezen žádný termín - v případě zájmu nás kontaktujte přes
kurzy@azpersonalistika.cz

Nejbližší kurzy

 • 28

  Led

 • 29

  Led

Nepřehlédněte

 • Změna místa konání - kurz Základy personalistiky a mzdového účetnictví 23.01.2019 - 25.01.2019 je pořádán v penzionu ... Více...

 • OBCHODNÍ PODMÍNKY

  23.9.2014

  1. Objednávka

  Přihlášky na kurzy pořádané naší firmou přijímáme písemně, a to buď e-mailem, elektronickou... Více...

 • skolici_mistnost

  Nabízíme k pronájmu naše učebny!

  8.5.2013

  Nabízíme pronájem učebny v administrativní budově, Praha 3 a v centru Liberce. Místnosti můžete využít jak pro jedn... Více...