Kalendář kurzů

Kalendář kurzů

Název kurzuModerní řízení a vedení zaměstnanců a jejich motivace
Tématická oblastSoft skills
Časový rozvrh8 hodin
Cíl kurzuCílem kurzu je zdokonalení schopnosti motivovat a vést svůj tým, seznámit se s moderními styly řízení a motivací pracovníků. Metody výuky: teoretický výklad s powerpointovou prezentací a tištěným výukovým materiálem, řešení případových studií dle požadavků účastníků, praktické příklady z firemního prostředí, týmové a individuální projekty.
Cílová skupinaKurz doporučujeme manažerům všech úrovní, personalistům, vedoucím pracovníkům a lídrům a všem, kteří se chtějí zdokonalit v schopnosti motivovat a vést svůj tým.
Program kurzu
 • Úvod, seznámení s cíli a programem, očekávání účastníků
 • Styly vedení lidí a jejich charakteristika
 • 6 stylů leadershipu a identifikace preferovaného stylu vedení
 • Slabé stránky jednotlivých stylů vedení lidí a jejich korigování
 • Situační přístup vedení manažerů a spolupracovníků
 • Změna paradigmatu řízení
 • Zvládání situací, kdy je nutná změna stylu vedení
 • Zadávání úkolů a kontrola jejich plnění, poskytnutí konstruktivní zpětné
 • vazby tak, aby motivovala ke zlepšení
 • Typologie týmů a jejich vývoj, přizpůsobení vlastního stylu řízení týmu
 • Analýza aktuální situace v týmu
 • Návrh změn a opatření pro zlepšení výkonnosti týmu
 • Tvorba kultury ve společnosti
 • Budování důvěry, hodnot a efektivní komunikace
 • Jak svým chováním a činy vyjádřit osobní hodnoty a budovat firemní kulturu
 • Shrnutí, akční plán, diskuze, závěr

Přehled všech vypsaných termínů kurzu - Moderní řízení a vedení zaměstnanců a jejich motivace

Nebyl nalezen žádný termín - v případě zájmu nás kontaktujte přes
kurzy@azpersonalistika.cz