Kalendář kurzů

Kalendář kurzů

Název kurzuPlánovač výroby - specialista
Tématická oblastSoft skills
Časový rozvrh7 hodin
Cíl kurzuCílem kurzu je seznámit účastníky s metodami plánovaní a plánovacími procesy, řešením problémů, optimalizací výroby a výrobním controllingem. Metody výuky: teoretický výklad s powerpointovou prezentací a tištěným výukovým materiálem, řešení případových studií dle požadavků účastníků, praktické příklady z firemního prostředí, týmové a individuální projekty.
Cílová skupinaKurz je určen pro ředitele výroby, vedoucí výroby, mistry, supervizora procesů a systémů, a výroben, dále pro inženýry, pracovníky materiálových oddělení....
Program kurzu

Každý účastník obdrží Osvědčení absolvování kurzu.

 

Plánovač – specialista

 • Odpovědnosti a pravomoci plánovače specialistu
 • Komunikace v týmu
 • Řešení problémů a asertivní chování
 • Nápravná opatření, rizika a příležitosti, výkonnost opatření.
 • Audity – participace na projektech

Výrobní plánování a výrobní logistika

 • Výrobní proces a operace
 • Typy výrobních systémů
 • Plánování výrobního procesu
 • Trendy v plánování a řízení výroby – JIT, JIS, KANBAN
 • Kapacitní management – simulace jako nástroj pro plánování a rozvrhování výroby
 • Optimalizace výroby a optimalizační kritéria
 • Měření a hodnocení kapacit
 • Způsoby řízení výrobních procesů

Výrobní controling

 • Základy výrobního controllingu
 • Operativní výrobní controlling
 • Náklady, čas a kvalita jako hlavní metriky úspěšnosti výroby
 • Controlling dodávek
 • KPI jako monitoring neustálého zlepšování
 • Využití a výkonnost, OEE, měření výkonu
 • Zvyšování produktivity ve výrobě
 • Shrnutí, akční plán, diskuze, závěr

 

,

Přehled všech vypsaných termínů kurzu - Plánovač výroby - specialista

Datum Místo Lektor Var. symbol Cena  
05.11.2021
Praha 3, Olšanská 2643/1a
Praha 3 Mgr. Adolf Stejskal 3200 CZK
+ DPH
přihlásit

Neplátcům DPH nabízíme slevu 10% z ceny kurzu.