Kalendář kurzů

Kalendář kurzů

Přihláška

Titul: Jméno a příjmení: Titul za jménem:
1)
2)
3)
Přidat osobu
Typ:* Plátce DPH:*
Fakturační adresa
Kontaktní údaje

Vyhrazujeme si právo na změnu termínu a místa konání.

Název kurzuEfektivní komunikace a zvládání konfliktů
Tématická oblastSoft skills
Časový rozvrh6 hodin
Variabilní symbol
LektorMgr. Adolf Stejskal
PobočkaPraha 3
Místo konáníOlšanská 2643/1a - zobrazit mapu
Datum konání04.10.2021
Čas konání09:00 - 15:00
Cena2500 CZK + DPH (neplátcům DPH nabízíme slevu 10% z ceny kurzu)
Cíl kurzuCílem kurzu je seznámit účastníky se základními komunikačními technikami, zdokonalit jejich jednání s různými typy osobností a nacvičit si techniky komunikace v obtížných situacích...
Cílová skupinaKurz nemá konkrétní cílovou skupinu, je určen pro všechny, kdo se chce naučit komunikačním dovednostem. Absolvent obdrží Osvědčení o absolvování kurzu.
Program kurzu

Metody výuky: teoretický výklad s powerpointovou prezentací a tištěným výukovým materiálem, řešení případových studií dle požadavků účastníků, praktické příklady z firemního prostředí, cvičení a modelové situace. Absolvent obdrží elektronickou cestou Osvědčení o absolvování kurzu.

Obsah:

- zásady a principy efektivní komunikace

- nástroje efektivní komunikace

- verbální a neverbální komunikace

- komunikační typy

- komunikace ve firmě

- konflikty a jejich řešení

- trénink komunikačních dovedností a řešení konfliktů

ABSOLVENT

- buduje pozitivní komunikační prostředí a dodržuje zásady efektivní komunikace

-využívá nástroje efektivní komunikace

- využívá verbální i neverbální složky komunikace

- rozpoznává jednotlivé komunikační typy a umí s nimi jednat

- autodiagnostikuje vlastní komunikační styl

- dodržuje pravidla firemní komunikace a buduje pozitivní vztahy na pracovišti

- efektivně řeší konfliktní situace

- využívá klíčové techniky asertivního jednání v praxi