Kalendář kurzů

Kalendář kurzů

Přihláška

Titul: Jméno a příjmení: Titul za jménem:
1)
2)
3)
Přidat osobu
Typ:* Plátce DPH:*
Fakturační adresa
Kontaktní údaje

Vyhrazujeme si právo na změnu termínu a místa konání.

Název kurzuZvládání komunikačních a konfliktních situací
Tématická oblastSoft skills
Časový rozvrh12 hodin
Variabilní symbol
LektorMgr. Adolf Stejskal
PobočkaPraha 3
Místo konáníOlšanská 2643/1a - zobrazit mapu
Datum konání18.03.2021 - 19.03.2021
Čas konání09:00 - 15:00
Cena4900 CZK + DPH (neplátcům DPH nabízíme slevu 10% z ceny kurzu)
Cíl kurzuCílem kurzu je seznámit účastníky se základními komunikačními technikami, zdokonalit jejich jednání s různými typy osobností a nacvičit si techniky komunikace v obtížných situacích...
Cílová skupinaKurz nemá konkrétní cílovou skupinu, je určen pro všechny, kdo se chce naučit komunikačním dovednostem. Absolvent obdrží Osvědčení o absolvování kurzu.
Program kurzu

Metody výuky: teoretický výklad s powerpointovou prezentací a tištěným výukovým materiálem, řešení případových studií dle požadavků účastníků, praktické příklady z firemního prostředí, cvičení a modelové situace

Obsah:

Komunikační dovednosti:

- zásady a principy efektivní komunikace

- komunikační prostředí a jeho budování

- komunikační bariéry a jejich odstranění

Nástroje efektivní komunikace:

- kladení otázek

- aktivní naslouchání a empatie

- jasné a stručné vyjadřování

- pozitivní vyjadřování

Verbální a neverbální komunikace:

- podíl jednotlivých složek komunikace na sdělení

- struktura sdělení

- zásady rétoriky

- řeč a práce s hlasem

Komunikační typy

- hlavní komunikační typy

- diagnostika vlastního komunikačního typu

- jak poznat typ druhého člověka

- jak jednat s různými typy lidí

- vliv temperamentu a výchovy

Komunikace v mojí firmě:

- pravidla firemní komunikace

- princip interního zákazníka a dodavatele

- budování mezilidských vztahů na pracovišti

Konflikty a jejich řešení:

– vymezení a typologie konfliktů

- zdroje a příčiny konfliktů

- strategie zvládání konfliktů

- techniky asertivního jednání a jejich využití v praxi

- videotrénink komunikačních dovedností a řešení konfliktů

ABSOLVENT

- buduje pozitivní komunikační prostředí a dodržuje zásady efektivní komunikace

-využívá nástroje efektivní komunikace

- využívá verbální i neverbální složky komunikace

- rozpoznává jednotlivé komunikační typy a umí s nimi jednat

- autodiagnostikuje vlastní komunikační styl

- dodržuje pravidla firemní komunikace a buduje pozitivní vztahy na pracovišti

- efektivně řeší konfliktní situace

- využívá klíčové techniky asertivního jednání v praxi