Kalendář kurzů

Kalendář kurzů

Přihláška

Titul: Jméno a příjmení: Titul za jménem:
1)
2)
3)
Přidat osobu
Typ:* Plátce DPH:*
Fakturační adresa
Kontaktní údaje

Vyhrazujeme si právo na změnu termínu a místa konání.

Název kurzuInženýr kvality - Kontrola produkce kvality
Tématická oblastSoft skills
Časový rozvrh8 hodin
Variabilní symbol
LektorMgr. Adolf Stejskal
PobočkaPraha 3
Místo konáníOlšanská 2643/1a - zobrazit mapu
Datum konání25.06.2019
Čas konání09:00 - 16:00
Cena3200 CZK + DPH (neplátcům DPH nabízíme slevu 10% z ceny kurzu)
Cíl kurzuSeznámení účastníků s problematikou kontroly kvality, nástroji pro zlepšování a řešením problémů. Metody výuky: teoretický výklad s powerpointovou prezentací a tištěným výukovým materiálem, řešení případových studií dle požadavků účastníků, praktické příklady z firemního prostředí, týmové a individuální projekty.
Cílová skupinaKurz je určen manažerům, specialistům v útvarech kvality, výroby, plánování výroby, ale také vedoucím provozů, mistrem a supervizorem, resp. všem pracovníkům, kteří jsou přímo i nepřímo zainteresováni na výrobní kvalitě.
Program kurzu

Část I.

 • Interní auditor kvality požadavky normy ISO 9001: 2015, ISO 14 001: 2015, IATF 16 949: 2016
 • plánování, příprava, vedení a vyhodnocení interních auditů správa registratury a záznamů
 • diskuse a praktické ukázky

Část II.

 • Analýzy a nástroje pro zlepšování SMK analýza kvantitativních údajů analytické nástroje a metody
 • Paretova analýza brainstorming Ishikawův diagram analýza rizik (malá FMEA)
 • Průběhové diagramy, trendy, předpovědi
 • SWOT 5S, KAIZEN, POKA – YOKE, APQP a PPAP
 • Měření spokojenosti zákazníků i zaměstnanců měření výkonnosti procesů a produktů rizika a příležitostí, příklady jejich řízení

Část III.

 • Kontrola kvality produkce Inženýry kvality, jeho postavení ve firmě, odpovědnosti a pravomoci, komunikace v týmu
 • Řešení reklamaci, opatření, účinnost opatření
 • Audity – proces, produkt, systém
 • Vstupní kontrola – definování a hodnocení kvality vstupů do procesu výroby
 • Mezioperační kontrola – průběh kontroly během výrobního procesu mezi jednotlivými operacemi, možnosti předávání výrobků mezi operacemi a pracovišti
 • Kontrola povrchové úpravy, úpravy výrobků a vizuálně aspekty povrchové úpravy Výstupní kontrola – metody a způsoby provádění výstupní kontroly
 • Kontrola montáže a funkčnosti výrobku – funkčnost dílů po montáž a monitorování zpětné vazby od zákazníka
 • Metrologie v systému jakosti, využití MSA (plán kalibrace, metrologický řád, kalibrace měřidel, zabezpečení kalibrace externě, … )
 • Eliminace neshodných výrobků a následně kroky k odstranění příčin
 • Motivace pracovníků k zodpovědnému přístupu ke kontrole kvality výrobků
 • Komunikace v týmu
 • Shrnutí, akční plán, diskuze, závěr