Kalendář kurzů

Kalendář kurzů

Přihláška

Titul: Jméno a příjmení: Titul za jménem:
1)
2)
3)
Přidat osobu
Typ:* Plátce DPH:*
Fakturační adresa
Kontaktní údaje

Vyhrazujeme si právo na změnu termínu a místa konání.

Název kurzuKomunikační dovednosti
Tématická oblastSoft skills
Časový rozvrh6 hodin
Variabilní symbol
LektorMgr. Adolf Stejskal
PobočkaBrno
Místo konáníKřídlovická 333/19b - zobrazit mapu
Datum konání23.05.2019
Čas konání09:00 - 15:00
Cena2900 CZK + DPH (neplátcům DPH nabízíme slevu 10% z ceny kurzu)
Cíl kurzuSeznámit účastníky se základními komunikačními technikami, zdokonalit jejich jednání s různými typy osobností a nacvičit si techniky komunikace v obtížných situacích.
Cílová skupinaUrčeno pro manažery, podnikatele, jednatele, vedoucí pracovníky a zaměstnance, kteří se setkávají s vyjednáním a to interně nebo externě. Dále vhodné pro obchodníky a manažery v prodeji, specialisty a vedoucí projektů.
Program kurzu

Komunikační dovednosti

 •  zásady a principy efektivní komunikace
 • komunikační prostředí a jeho budování
 • komu
 • nikační bariéry a jejich odstranění

Nástroje efektivní komunikace

 • kladení otázek
 • aktivní naslouchání a empatie
 • jasné a stručné vyjadřování
 • pozitivní vyjadřování

Verbální a neverbální komunikace

 • podíl jednotlivých složek komunikace na sdělení
 • struktura sdělení
 • zásady rétoriky
 • řeč a práce s hlasem

Komunikační typy

 • hlavní komunikační typy
 • diagnostika vlastního komunikačního typu
 • jak poznat typ druhého člověka
 • jak jednat s různými typy lidí
 • vliv temperamentu a výchovy

Komunikace v mojí firmě

 • pravidla firemní komunikace
 • princip interního zákazníka a dodavatele
 • budování mezilidských vztahů na pracovišti

Konflikty a jejich řešení

 • vymezení a typologie konfliktů
 • zdroje a příčiny konfliktů
 • strategie zvládání konfliktů
 • techniky asertivního jednání a jejich využití v praxi

Absolvent bude umět:

 • budovat pozitivní komunikační prostředí a dodržovat zásady efektivní komunikace
 • využívat nástroje efektivní komunikace
 • využívat verbální i neverbální složky komunikace
 • rozpoznávat jednotlivé komunikační typy a umět s nimi jednat
 • autodiagnostikovat vlastní komunikační styl
 • dodržovat pravidla firemní komunikace a budovat pozitivní vztahy na pracovišti
 • efektivně řešit konfliktní situace
 • využívat klíčové techniky asertivního jednání v praxi