Kalendář kurzů

Kalendář kurzů

Přihláška

Titul: Jméno a příjmení: Titul za jménem:
1)
2)
3)
Přidat osobu
Typ:* Plátce DPH:*
Fakturační adresa
Kontaktní údaje

Vyhrazujeme si právo na změnu termínu a místa konání.

Název kurzuTime management (2denní kurz)
Tématická oblastSoft skills
Časový rozvrh7 hodin
Variabilní symbol
LektorMgr. Adolf Stejskal
PobočkaPraha 3
Místo konáníOlšanská 2643/1a - zobrazit mapu
Datum konání02.03.2021 - 03.03.2021
Čas konání09:00 - 15:00
Cena4500 CZK + DPH (neplátcům DPH nabízíme slevu 10% z ceny kurzu)
Cíl kurzuProduktivita firmy a jedince přímo závisí na schopnosti plánovat a organizovat svou činnost, zdroje a kapacitu. Tento kurz je zaměřen na osobnostní náhled do problematiky a získání praktických dovedností v oblasti práce s časem. Metody výuky: teoretický výklad s powerpointovou prezentací a tištěným výukovým materiálem, řešení případových studií dle požadavků účastníků, praktické příklady z firemního prostředí, týmové a individuální projekty. Cíle tohoto kurzu jsou: - změnit náhled účastníků na způsob organizace času - zvýšit efektivitu vykonávaných činností - snížit stresovou zátěž a snížit množství konfliktů. Absolvent obdrží Osvědčení o absolvování kurzu.
Cílová skupinavšichni, kteří potřebují organizovat svůj čas - nezávisle na jejich zařazení v hierarchii
Program kurzu
 • Úvod, seznámení s cíli a programem, očekávání účastníků
 • Základní pojmy

co je to a k čemu slouží efektivita, účinnost a hospodárnost

10 předností řízení času

 •  Čtyři generace Time managementu

vývoj jednotlivých fází

praktická aplikovatelnost

 • Time management V. generace

stanovení soustavy položek

umění přinutit se

termínovanost a priority

ošetřování restů

 • Analýza vlastního času

časový snímek dne

mé časové možnosti

odhad náročnosti jednotlivých aktivit

 • Otázka priorit

stanovení priority

stanovení důležitosti jednotlivým úkolům

 • Pomůcky plánování času

výhody a nevýhody pomůcek

papírové a technologické pomůcky

možnosti využití v mé praxi

 • Proaktivní chování

GTD – mít vše hotovo

iniciativa, jak ji získat a udržet

 • Cesta k sebepoznání

jaké jsou mé hodnoty, role a postoje potenciál rozvoje

– slabé stránky

různé cesty sebepoznání

zrcadlo

 • Cíle

osobní cíle

profesní cíle

plány

 • Rutina a time management

zvyky, návyky a stereotypy

zloději času a zlozvyky

převlečení „železné košile“

 • „Důležité a naléhavé“

jak se vypořádat naléhavými záležitostmi

stanovení priorit

co může počkat

umění říkat ne

 • Shrnutí, akční plán, diskuze, závěr

 

ABSOLVENT KURZU:

-          rozumí pojmům time managementu

-          orientuje se v jednotlivých generacích a ví, co která přinesla

-          chápe přínosy time managementu V. generace

-          rozumí potenciálu vlastního času

-          stanovuje priority

-          pro plánování času využívá různých pomůcek

-          uvědomuje si výhody proaktivního chování

-          je na cestě sebepoznání, zná způsoby, jak v ní pokračovat

-          zná své cíle a stanovuje si další reálné cíle

-          uvědomuje si překážky plánování času, rozumím žroutům času a ví, jak jim vzdorovat

-          umí se vypořádat s naléhavými záležitostmi

-          organizuje si pracovní schůzky

-          ovládá základy koučinku a ví, jak postupovat dále